Ngành công nghiệp thời trang đang bức tử các con sông

Nước thải từ các nhà máy dệt xả thải thẳng ra con sông ở làng Sanganer, ngoại ô Jaipur của Ấn Độ gây ô nhiễm. Ảnh: AFP
Nước thải từ các nhà máy dệt xả thải thẳng ra con sông ở làng Sanganer, ngoại ô Jaipur của Ấn Độ gây ô nhiễm. Ảnh: AFP
Nước thải từ các nhà máy dệt xả thải thẳng ra con sông ở làng Sanganer, ngoại ô Jaipur của Ấn Độ gây ô nhiễm. Ảnh: AFP
Lên top