Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc đến hồi khai tử

Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sắp kết thúc. Ảnh: USA Today
Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sắp kết thúc. Ảnh: USA Today
Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sắp kết thúc. Ảnh: USA Today
Lên top