Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngẩn ngơ chiều Jerusalem

Trước Bức tường Than khóc. Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG
Trước Bức tường Than khóc. Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG