Ngân hàng thực phẩm ở Canada nhận quyên góp tôm hùm

Người nghèo sống dựa vào ngân hàng thực phẩm ở Canada có cơ hội nhận được tôm hùm, thịt bò wagyu - những món ăn xa xỉ. Ảnh: CBC.
Người nghèo sống dựa vào ngân hàng thực phẩm ở Canada có cơ hội nhận được tôm hùm, thịt bò wagyu - những món ăn xa xỉ. Ảnh: CBC.
Người nghèo sống dựa vào ngân hàng thực phẩm ở Canada có cơ hội nhận được tôm hùm, thịt bò wagyu - những món ăn xa xỉ. Ảnh: CBC.
Lên top