Ngán Donald Trump, cử tri Cộng hoà đổ xô ủng hộ Hillary Clinton