Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ quyết định tạm thả tù nhân để khống chế đại dịch. Ảnh: AFP
Tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ quyết định tạm thả tù nhân để khống chế đại dịch. Ảnh: AFP
Tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ quyết định tạm thả tù nhân để khống chế đại dịch. Ảnh: AFP
Lên top