Ngăn chặn đại dịch COVID-19 gia tăng, Đức triển khai biện pháp cứng rắn

Các ca COVID-19 đang gia tăng đáng lo ngại ở Đức, khiến Chính phủ phải lên kế hoạch triển khai các biện pháp cứng rắn chống dịch. Ảnh: AFP
Các ca COVID-19 đang gia tăng đáng lo ngại ở Đức, khiến Chính phủ phải lên kế hoạch triển khai các biện pháp cứng rắn chống dịch. Ảnh: AFP
Các ca COVID-19 đang gia tăng đáng lo ngại ở Đức, khiến Chính phủ phải lên kế hoạch triển khai các biện pháp cứng rắn chống dịch. Ảnh: AFP
Lên top