Ngăn chặn cúm gia cầm H5N6, Philippines tiêu hủy gần 39.000 con gà

Điều tra ban đầu cho thấy sự xuất hiện của chim dư cư trong khu vực có liên quan đến bùng phát dịch cúm gia cầm ở nhiều quốc gia. Ảnh: Reuters
Điều tra ban đầu cho thấy sự xuất hiện của chim dư cư trong khu vực có liên quan đến bùng phát dịch cúm gia cầm ở nhiều quốc gia. Ảnh: Reuters
Điều tra ban đầu cho thấy sự xuất hiện của chim dư cư trong khu vực có liên quan đến bùng phát dịch cúm gia cầm ở nhiều quốc gia. Ảnh: Reuters
Lên top