Ngắm Trái đất theo cách chưa từng có qua video ấn tượng của NASA

Trái đất như sinh vật sống trong video của NASA. Ảnh: SVS/NASA
Trái đất như sinh vật sống trong video của NASA. Ảnh: SVS/NASA
Trái đất như sinh vật sống trong video của NASA. Ảnh: SVS/NASA
Lên top