Ngắm trái đất thay đổi ngoạn mục 40 năm qua tính năng mới của Google Earth

Tính năng Timelapse mới của Google Earth cho phép người dùng quan sát những thay đổi của các vùng trên trái đất trong thời gian vài thập kỷ. Ảnh: Google
Tính năng Timelapse mới của Google Earth cho phép người dùng quan sát những thay đổi của các vùng trên trái đất trong thời gian vài thập kỷ. Ảnh: Google
Tính năng Timelapse mới của Google Earth cho phép người dùng quan sát những thay đổi của các vùng trên trái đất trong thời gian vài thập kỷ. Ảnh: Google
Lên top