Ngắm Trái đất đẹp sững sờ qua cửa sổ mái vòm Crew Dragon của SpaceX

Trái đất quan sát từ cửa sổ mái vòm của tàu vũ trụ SpaceX. Ảnh: SpaceX
Trái đất quan sát từ cửa sổ mái vòm của tàu vũ trụ SpaceX. Ảnh: SpaceX
Trái đất quan sát từ cửa sổ mái vòm của tàu vũ trụ SpaceX. Ảnh: SpaceX
Lên top