Ngắm tận mắt từng góc phố La Mã cổ bị chôn vùi mà không cần đào bới

Các nhà khảo cổ học quan sát được một thành phố La Mã cổ đại mà không cần đào bới. Ảnh: Sky News.
Các nhà khảo cổ học quan sát được một thành phố La Mã cổ đại mà không cần đào bới. Ảnh: Sky News.
Các nhà khảo cổ học quan sát được một thành phố La Mã cổ đại mà không cần đào bới. Ảnh: Sky News.
Lên top