Ngắm siêu trăng và nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm vào tuần này

Siêu trăng máu tháng 1.2019. Ảnh: NASA
Siêu trăng máu tháng 1.2019. Ảnh: NASA
Siêu trăng máu tháng 1.2019. Ảnh: NASA
Lên top