Ngạc nhiên về tuổi thọ miếng pho mát được khai quật từ ngôi mộ Ai Cập cổ đại

Chậu đất chứa pho mát, được khai quật trên lãnh thổ Sakkara, nghĩa địa Ai Cập cổ đại, nằm bên cạnh thủ đô Cairo. Ảnh: Enrico Greco
Chậu đất chứa pho mát, được khai quật trên lãnh thổ Sakkara, nghĩa địa Ai Cập cổ đại, nằm bên cạnh thủ đô Cairo. Ảnh: Enrico Greco
Chậu đất chứa pho mát, được khai quật trên lãnh thổ Sakkara, nghĩa địa Ai Cập cổ đại, nằm bên cạnh thủ đô Cairo. Ảnh: Enrico Greco
Lên top