Nga xuất tên lửa S-400 mới bù cho Trung Quốc lô hàng bị bão phá hỏng

Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Lên top