Nga xem xét hạ cấp độ quan hệ ngoại giao với NATO

Nga cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO. Ảnh: Sputnik
Nga cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO. Ảnh: Sputnik
Nga cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO. Ảnh: Sputnik

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM