Nga xây trạm vũ trụ riêng, tuyên bố không cho phép tư nhân hóa mặt trăng

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top