Nga vượt Trung Quốc thành nước trữ vàng thứ 5 thế giới sau trừng phạt

Nga trở thành quốc gia dự trữ vàng lớn thứ 5 thế giới. Ảnh: RT.
Nga trở thành quốc gia dự trữ vàng lớn thứ 5 thế giới. Ảnh: RT.
Nga trở thành quốc gia dự trữ vàng lớn thứ 5 thế giới. Ảnh: RT.
Lên top