Nga và Trung Quốc sẽ xây dựng trạm vũ trụ mặt trăng

Nga và Trung Quốc thông báo sẽ cùng xây dựng trạm vũ trụ trên mặt trăng. Ảnh: AFP.
Nga và Trung Quốc thông báo sẽ cùng xây dựng trạm vũ trụ trên mặt trăng. Ảnh: AFP.
Nga và Trung Quốc thông báo sẽ cùng xây dựng trạm vũ trụ trên mặt trăng. Ảnh: AFP.
Lên top