Nga tuyên bố sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng

Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ đầu năm 2021. Ảnh: Global Look Press
Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ đầu năm 2021. Ảnh: Global Look Press
Nga có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng từ đầu năm 2021. Ảnh: Global Look Press
Lên top