Nga tuyên bố đẩy lùi mọi cuộc chiến trong không gian vũ trụ

Nhiều thay đổi trong không gian vũ trụ kể từ khi phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất vào ngày 4.10.1957. Ảnh: Roscosmos
Nhiều thay đổi trong không gian vũ trụ kể từ khi phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất vào ngày 4.10.1957. Ảnh: Roscosmos
Nhiều thay đổi trong không gian vũ trụ kể từ khi phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất vào ngày 4.10.1957. Ảnh: Roscosmos
Lên top