Nga tuyên bố có thể tự xây trạm vũ trụ mới cao hơn ISS

Trạm Vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Trạm Vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Trạm Vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top