Nga từ chối phá huỷ tên lửa mới để “cứu” Hiệp ước INF

Tên lửa 9M729 của Nga. Ảnh: Sputnik
Tên lửa 9M729 của Nga. Ảnh: Sputnik
Tên lửa 9M729 của Nga. Ảnh: Sputnik
Lên top