Nga, Trung Quốc tăng tốc "chia tay" đồng USD

Nga và Trung Quốc đẩy nhanh việc thoát phụ thuộc vào đống USD. Ảnh: AFP
Nga và Trung Quốc đẩy nhanh việc thoát phụ thuộc vào đống USD. Ảnh: AFP
Nga và Trung Quốc đẩy nhanh việc thoát phụ thuộc vào đống USD. Ảnh: AFP
Lên top