Nga trình làng chiến đấu cơ không phi công mới tinh Su-75 Checkmate

Chiến đấu cơ Nga Su-75 Checkmate. Ảnh: Rostec
Chiến đấu cơ Nga Su-75 Checkmate. Ảnh: Rostec
Chiến đấu cơ Nga Su-75 Checkmate. Ảnh: Rostec
Lên top