Nga triển khai tên lửa mới nhanh gấp 27 lần vận tốc âm thanh

Một tên lửa liên lục địa Nga rời bệ phóng. Ảnh: AP.
Một tên lửa liên lục địa Nga rời bệ phóng. Ảnh: AP.
Một tên lửa liên lục địa Nga rời bệ phóng. Ảnh: AP.
Lên top