Nga trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Nga đang trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2029. Ảnh: AFP
Nga đang trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2029. Ảnh: AFP
Nga đang trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2029. Ảnh: AFP
Lên top