Nga trang bị tổ hợp phòng không tối tân Tor-M2DT cho Bắc Cực

Tổ hợp Tor-M2DT được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: THX
Tổ hợp Tor-M2DT được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: THX
Tổ hợp Tor-M2DT được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: THX
Lên top