Nga trang bị cho hải quân chiến hạm vượt trội Mistral của Pháp

Tàu lớp Mistral của Pháp ở St.Petersburg. Ảnh: Sputnik
Tàu lớp Mistral của Pháp ở St.Petersburg. Ảnh: Sputnik
Tàu lớp Mistral của Pháp ở St.Petersburg. Ảnh: Sputnik
Lên top