Nga tố Ukraina định tấn công Crưm, Kiev cậy nhờ LHQ