Nga tiết lộ trữ lượng dầu khí khổng lồ

Trữ lượng dầu khí Nga đủ dùng đến ít nhất năm 2080. Ảnh: Công ty dầu khí Gazprom Neft
Trữ lượng dầu khí Nga đủ dùng đến ít nhất năm 2080. Ảnh: Công ty dầu khí Gazprom Neft
Trữ lượng dầu khí Nga đủ dùng đến ít nhất năm 2080. Ảnh: Công ty dầu khí Gazprom Neft
Lên top