Nga tiết lộ thời gian có thể gặp gỡ thượng đỉnh Putin - Trump