Nga tiếp tục giảm bớt sự hiện diện quân sự tại Syria

Binh lính Nga tại chiến trường Syria - Ảnh: Sputnik
Binh lính Nga tại chiến trường Syria - Ảnh: Sputnik