Nga tiêm vaccine COVID-19 cho người không thuộc chương trình thử nghiệm

Nga tiêm vaccine COVID-19 cho 4 nhà báo không thuộc chương trình thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Nga tiêm vaccine COVID-19 cho 4 nhà báo không thuộc chương trình thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Nga tiêm vaccine COVID-19 cho 4 nhà báo không thuộc chương trình thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Lên top