Nga tích cực chuẩn bị chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam