Nga: Tỉ lệ nhiễm mới COVID-19 nhanh thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ

Chôn cất người chết vì COVID-19 ở Saint Petersburg, ngày 6.5.2020. Ảnh: AFP
Chôn cất người chết vì COVID-19 ở Saint Petersburg, ngày 6.5.2020. Ảnh: AFP
Chôn cất người chết vì COVID-19 ở Saint Petersburg, ngày 6.5.2020. Ảnh: AFP
Lên top