Nga thử trực thăng không người lái mới hiện đại vượt trội

Nga thử trực thăng không người lái mới. Ảnh: Rostec
Nga thử trực thăng không người lái mới. Ảnh: Rostec
Nga thử trực thăng không người lái mới. Ảnh: Rostec