Nga thử thành công tên lửa vô song S-500 ở Syria

Nga thử thành công tên lửa S-500 ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Nga thử thành công tên lửa S-500 ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Nga thử thành công tên lửa S-500 ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Lên top