Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 sau Sputnik V

Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ hai giai đoạn hai. Ảnh: Sputnik
Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ hai giai đoạn hai. Ảnh: Sputnik
Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ hai giai đoạn hai. Ảnh: Sputnik
Lên top