Nga thông báo chặn tàu khu trục Mỹ xâm phạm lãnh hải

Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov của Nga. Ảnh: AFP
Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov của Nga. Ảnh: AFP
Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov của Nga. Ảnh: AFP
Lên top