Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sắp thương thảo xong hợp đồng tên lửa S-400 mới

Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được máy bay vận tải Nga chở tới sân bay quân sự Murted ở ngoại ô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được máy bay vận tải Nga chở tới sân bay quân sự Murted ở ngoại ô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được máy bay vận tải Nga chở tới sân bay quân sự Murted ở ngoại ô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Lên top