Nga - Thổ đạt thỏa thuận giao lô "rồng lửa" S-400 thứ 2

Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.
Lên top