Nga thẳng thừng vạch rõ bản chất tên lửa thông minh Mỹ nhắm vào Syria

Mỹ dọa tấn công Syria bằng tên lửa. Ảnh: Getty Images
Mỹ dọa tấn công Syria bằng tên lửa. Ảnh: Getty Images
Mỹ dọa tấn công Syria bằng tên lửa. Ảnh: Getty Images