Nga tham gia sứ mệnh vũ trụ tham vọng của Trung Quốc

Tiểu hành tinh 2016 H03 (Kamo'oalewa) có quỹ đạo quanh mặt trời khiến tiểu hành tinh này gần như liên tục đồng hành cùng với trái đất trong không gian vũ trụ. Ảnh: NASA.
Tiểu hành tinh 2016 H03 (Kamo'oalewa) có quỹ đạo quanh mặt trời khiến tiểu hành tinh này gần như liên tục đồng hành cùng với trái đất trong không gian vũ trụ. Ảnh: NASA.
Tiểu hành tinh 2016 H03 (Kamo'oalewa) có quỹ đạo quanh mặt trời khiến tiểu hành tinh này gần như liên tục đồng hành cùng với trái đất trong không gian vũ trụ. Ảnh: NASA.
Lên top