Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga tập trận ở Biển Đen, bị tố đưa 40.000 quân đến biên giới Ukraina