Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga tập sơ tán 40 triệu người, thế giới lo Thế chiến III