Nga tập dượt cho lễ duyệt binh hoành tráng 75 năm Ngày Chiến thắng

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars có mặt trong buổi diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars có mặt trong buổi diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars có mặt trong buổi diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top