Nga tăng mua vàng, loại hoàn toàn USD trong quỹ tài sản quốc gia

Nga tăng mua vàng để giảm tỉ trọng đồng USD. Ảnh: AFP/Getty
Nga tăng mua vàng để giảm tỉ trọng đồng USD. Ảnh: AFP/Getty
Nga tăng mua vàng để giảm tỉ trọng đồng USD. Ảnh: AFP/Getty
Lên top