Nga sửa đổi Hiến pháp, chuẩn bị cho kỷ nguyên “hậu Putin”

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Ảnh: TL
Nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Ảnh: TL
Nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Ảnh: TL
Lên top