Nga sắp trình làng vệ tinh quan sát Trái đất độc đáo nhất

Mô hình vệ tinh Resurs-P của Nga. Ảnh: Roscosmos
Mô hình vệ tinh Resurs-P của Nga. Ảnh: Roscosmos
Mô hình vệ tinh Resurs-P của Nga. Ảnh: Roscosmos
Lên top